سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
[ و او را از ایمان پرسیدند ، فرمود : ] ایمان بر چهار پایه استوار است ، بر شکیبایى ، و یقین و داد و جهاد . و شکیبایى را چهار شاخه است : آرزومند بودن ، و ترسیدن ، و پارسایى و چشم امید داشتن . پس آن که مشتاق بهشت بود ، شهوتها را از دل زدود ، و آن که از دوزخ ترسید ، از آنچه حرام است دورى گزید ، و آن که ناخواهان دنیا بود ، مصیبتها بر وى آسان نمود ، و آن که مرگ را چشم داشت ، در کارهاى نیک پاى پیش گذاشت . و یقین بر چهار شعبه است : بر بینایى زیرکانه ، و دریافت عالمانه و پند گرفتن از گذشت زمان و رفتن به روش پیشینیان . پس آن که زیرکانه دید حکمت بر وى آشکار گردید ، و آن را که حکمت آشکار گردید عبرت آموخت ، و آن که عبرت آموخت چنان است که با پیشینیان زندگى را در نوردید . و عدل بر چهار شعبه است : بر فهمى ژرف نگرنده ، و دانشى پى به حقیقت برنده ، و نیکو داورى فرمودن ، و در بردبارى استوار بودن . پس آن که فهمید به ژرفاى دانش رسید و آنکه به ژرفاى دانش رسید از آبشخور شریعت سیراب گردید ، و آن که بردبار بود ، تقصیر نکرد و میان مردم با نیکنامى زندگى نمود . و جهاد بر چهار شعبه است : به کار نیک وادار نمودن ، و از کار زشت منع فرمودن . و پایدارى در پیکار با دشمنان ، و دشمنى با فاسقان . پس آن که به کار نیک واداشت ، پشت مؤمنان را استوار داشت ، و آن که از کار زشت منع فرمود بینى منافقان را به خاک سود ، و آن که در پیکار با دشمنان پایدار بود ، حقى را که بر گردن دارد ادا نمود ، و آن که با فاسقان دشمن بود و براى خدا به خشم آید ، خدا به خاطر او خشم آورد و روز رستاخیز وى را خشنود نماید . و کفر بر چهار ستون پایدار است : پى وهم رفتن و خصومت کردن و از راه حق به دیگر سو گردیدن و دشمنى ورزیدن . پس آن که پى وهم گرفت به حق بازنگشت ، و آن که از نادانى فراوان ، خصومت ورزید ، از دیدن حق کور گشت ، و آن که از راه حق به دیگر سو شد ، نیکویى را زشت و زشتى را نیکویى دید و مست گمراهى گردید ، و آن که دشمنى ورزید راهها برایش دشوار شد و کارش سخت و برون شو کار ناپایدار . و شک بر چهار شعبه است : در گفتار جدال نمودن و ترسیدن و دو دل بودن ، و تسلیم حادثه‏هاى روزگار گردیدن . پس آن که جدال را عادت خود کرد ، خویش را از تاریکى شبهت برون نیاورد ، و آن که از هر چیز که پیش رویش آمد ترسید ، پیوسته واپس خزید ، و آن که دو دل بود پى شیطان او را بسود ، و آن که به تباهى دنیا و آخرت گردن نهاد هر دو جهانش را به باد داد . [ و پس از این سخن گفتارى بود که از بیم درازى و برون شدن از روش کارى که در این کتاب مقصود است نیاوردیم . ] [نهج البلاغه]
 
سه شنبه 96 دی 5 , ساعت 5:12 عصر

پیکسل انواع دوربین

در فهرست زیر شمردن پیکسل ها برای هرکدام است , از خیلی ساده تا پیشرفته کهدر هر کدام یک ضرب ساده استفاده میگردد .

همینطور که مشاهده میکنید نمره های پیکسلی دائما رو به افزایش است .

میشود آن را با D1 0.41 مگاپیکسلی قیاس نمود و به این نتیجه را دست یافت که یک رزولوشن  UXGA این امکان را دارد ما بین چهار الی پنج دوربین D1 جایگزین قرار دهد . کمی فکر کنید .

اگر درخواست عملیاتان در مورد مقاله گذشته ما بگوید  که نیاز دارید ,

مثلا اگر عکسی قدی صددرصدی فردی را که با دوربین SD PALتصویر برداری شده را مشاهده نماییم , میتوان خیلی ساده گفت که قد فرد حدود 576 پیکسل است .

مقایسه دوربین های 1?9 مگاپیکسلی

اکنون با در دست داشتن این معیار, چگونه  دوربین U900 1.9 مگاپیکسلی را مقایسه میکنند؟

اگر به طور کلی 1200پیکسل در اختیار ما قرار دهد , 576 پیکسل کورد برای شناسایی تنها 48 درصد از این 1200 پیکسل  نیاز خواهیم داشت که آن را 50 درصد درنظر  میگیریم .

آن به این معنی است که دوربین UXGA ما ممکن است تنها با دو عدد دوربین D1  را جایگزین کند .

اندازه های مگاپیکسل در حال افزایش است و اینگونه سیستم های دوربین مداربسته ی ارزانتر بنا به قدرت کامپیوتر مورد نظر به 3 ,5,11,16 و یا 29 مگاپیکسل ارائه میشود .لیست کل یادداشت های این وبلاگ